7. İmam: İMAM MUSA-İ KAZIM

Adı: Musa

Ünvanı: Kazım

Doğum yeri ve tarihi: Medine (745)

Anası: Hamide

Babası: Cafer-i Sadık

Çocukları: Ali Rıza, İbrahim, Abbas, Kasım, İsmail, Ahmed, Muhammed, Hamza, Abdullah ve Zeyd.

Yaşadığı dönemin Halifesi ve yönetimi: Abbasi halifelerinden Mansur, Hadi, Mehdi ve Harun-Reşit

Şehadet tarihi: Bağdat/Kazimeyn, 799

Türbesi: Kendi adıyla anılan Bağdat/Kazimeyn semtinde; Kureyş mezarlığında

Şehadet sebebi: Abbasi halifelerinden Harun-Reşit tarafından devamlı göz altında tutuldu, zindanlara atıldıve sonunda hastalanarak vefat etti.

Konunun Özeti:

İmam Musa-i Kazım, İmam Cafer-i Sadık’ın oğludur. Muhtemelen 8 Kasım 745 tarihinde Medine’de doğdu, 1Eylül 799 tarihinde 55 yaşında Abbasi Halifesi tarafından Bağdat’ta “Sindi bin Şahik” hapishanesinde zehirletilerek şehit edildi. Annesinin adı Hamide’dir. Kabri Irak/Kazimeyn’de, Kureyş mezarlığındadır. Babasının şehit edilmesinden sonra onun vasiyeti üzerine İmamet makamına ulaştı. Abbasi halifelerinden, Mansur, Hadi, Mehdi ve Harun el Reşit’in zamanlarında yaşadı.

İmam Musa-i Kazım, yaşamı boyunca çok ağır zulümlergörmüştür. Musa-i Kazım, Ehlibeyt’in yolunu bütün zulümlere, sapmalara karşın layıkıyla temsil etmiştir. İmam Musa-i Kazım, ataları gibi geceleri tek tek fakirlerin evlerini ziyaret ederek, onlara gereken yardım yapmıştır. O da aynı ataları gibi, kendini tanıtmadan, kibirlenmeden bu yardımları yapardı.

Emevi saltanatı yıkılıp yerine Abbasiler geçince, Ehl’iBeyt ve taraftarları rahat edeceklerini sanmışlardı. Abbasiler iktidarlarını başta Eba Müslüm Horasan’I olmak üzere, Ehl’i Beyt önderlerine borçluydular. Çünkü Emevi saltanatını yıkan en önemli darbeyi vuran büyük Alevi önderlerinden olan Eba Müslüm Horasan’dir. Ama ne acıdır ki; Abbasiler başta Eba Müslüm Horasan’i olmak üzere,bir çok kişiyi katletmişlerdir..

Abbasi halifesi Harun Reşid döneminde saraydaki ahlâksızlık ve umarsızlık doruğa çıkmıştı. Harun Reşid ve yandaşları lüks ve sefa içinde yaşarken, halk açlıktan kırılıyordu. Imam Müsa-i Kazim etrafında toplanan, düşünce ve ruhen de yoksullaşan halkı iktidarın karanlığına karşı aydınlatmaya çalışıyordu. Kendi iktidarının tehlikede olduğunu bilen Harun Reşid, Musa-i Kazım’ı zindana attı ve 799 yılında zehirleterek şehit etti.

İmam Musa Kazım’dan aktarılan önemli bilgiler:

“… Dedem Hz. Ali buyurdular: Meclisin başında ancak üç sıfata sahip olan kimse oturabilir: Bir şey sorduklarında cevap veren; halkın sözbulup konuşamadığı zaman konuşan; mecliste oturanların maslahatına(amaç) uygun olan görüşü ortaya koyan. Bu üç sıfattan birine sahip olmaksızın,meclisin başında kimse oturamaz…”

“Akıllı kimse, isteğine uygun olsa bile yalan söylemez.. Zamandan ve ehlinden öğüt al. Çünkü zaman hemkısadır, hem de uzun. Dünyanın geleceği geçmişine benzer; öyleyse ondan ibret al.. ..Bütün insanlar yıldızları görür; ama yıldızların rotası vedönüş yerlerini bilenden başkası onlara bakıp kendi yolunu bulamaz. Böylecesizler de hikmet öğreniyorsunuz, ama onunla amel edenlerden başkasıhidayete erişemez. Kendinle kardeşin arasındaki saygınlığı yok etme; ondanbirazını baki bırak. Çünkü saygınlığın yok olması, hayânın yok olmasıdır. Güçsüze yardım etmen en makbul iyiliktir.

Musa-ı Kazım’dan kuruldu erkan

Şah İmam Rıza’dır Pir-i Horasan

Taki ile Naki Mümine iman

Söylersen Muhammed-Ali’den söyle

– Genc Abdal