Troisdorf_akm_yonetim

Genel Tanıtım

Troisdorf ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi 2004’de kurulmuştur ve AABF’nin ve AABF NRW Bölgesi üyesidir. AABF Almanya’daki yaşayan yaklaşık 800.000 Aleviyi temsil etmektedir.Troisdorf Alevi Kültür Merkezimiz Troisdorf ve çevresindeki yaşayan yaklaşık 4.000 Alevi Canımıza Sosyal, Kültürel ve İnançsal alanda hizmet vermektedir.

AKM Troisdorf Hukukun evrensel ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine saygılıdır ve bu ilkeleri her koşul altında savunur ve yaşama geçirmek için çalışır. Çalışmalarınıda Dünya görüşü, Din, Dil, Cinsiyet, İnanç, Ulusal, ve etnik köken farkı gözetmez. Aynı zamanda AKM Troisdorf Üyelerini değişik inanç ve Kültürlerden, değişik etnik kökenden insanlar ile birlikte Barış içinde yaşamaya teşvik eder. Tüm toplum bireylerinin eşit haklara sahip olmalarını ve eşit muamele görmelerini savunur.

AKM Troisdorf Üyelerimize ve diğer Canlarımıza Sosyal, Kültürel, Eğitimsel, İnançsal ve kültürler arası dialoğu geliştirme bazında hizmet vermektedir. Kültür Merkezimizde İnançsal, Eğitim, Kültürel, Sosyal ve Siyasal konularda Seminerler veya Paneller verilmektedir. Örnek olarak Çocuk eğitimi alanında, sağlık alanında, Pedagojik alanda ve Siyasi alanda Paneller ve eğitim seminerler yapmaktayız

Troisdorf ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi Saz Kursu, Dil Kursu, Folklör Kursu, Alevilik Dersi ve Koro çalışmaları vermektedir.

Troisdorf ve Çevresi  Alevi Kültür Merkezi Yönetim Kurulu