11. İmam: HASAN-ÜL ASKERİ

Adı: Hasan Askeri

Ünvanları: Askeri (Samarra’da askerlerinbulunduğu bir bölgede otururdu. Askerlerinkendisine gösterdiği büyük ilgi ve saygıdan ötürü El-Askeri “mahlası” takma adı verildi; EbuMuhammed….

Anası: Hunes

Babası: Ali Naki

Doğum yeri ve tarihi: Medine, 846

Çocukları: Bazı kaynaklarda 12 çocuğunun olduğubelirtiliyor

Yaşadığı dönemin Halifesi ve yönetimi: Abbasi halifelerinden Mu-temid

Şehadet tarihi: Irak / Samarra, 874

Türbesi: Irak / Samarra’dadır

Şehadet sebebi: zehirletilerek şehit edildi

Konunun özeti:

İmam Askeri lakabıyla tanınan İmam Hasan Askeri,İmam Ali Naki’nin oğludur. Babasının şehit edilmesinden sonra onun vasiyeti ile 11.İmam oldu. Annesinin adı Hunes’dir. Muhtemelen 846 tarihinde Medine’dedünyaya geldi. İmam Askeri de diğer ataları gibi bilge bir İmam ve halküzerinde ciddi bir etkisi olduğu için, 874 tarihinde onu kendine bir tehlike gören Abbasi Halifesi Mütamid tarafından zehirlenerek şehit edildi. Kabribabası İmam Naki’nin türbesinin yanında, Irak /Samara kentindedir.

İmam Askeri’nin İmamet döneminde uzunca süre EhliBeyt bendeleri ile İmamın görüşmesi Abbasi Halifesi tarafındanyasaklanmıştı. Sadece çok özel durumlarda görüşme olanakları vardı.Zaten Ehli Beyt’e bağlı olan önemli Alim ve şahsiyetler, ya göz hapsindeydiler,ya da çevreleri ile ilişkileri yasaklanmıştı Ancak tüm bunlar bilginin ve sevginin diyaloğunuengeleyemiyordu. Çok geniş halk kitleleri tarafından tanınan ve sevilen İmamlarınvarlığı, Hilafet makamını ciddi bir biçimde huzursuz ettiği için, diğer İmamlar gibi,İmam Askeri de aynı şekilde uğradığı zulümlerin ardından şehit edildi.

İmam Ali Naki de diğer imamlar gibi bütün yaşamıboyunca Hakk-Muhammed-Ali Yolu’nun yüceliğini korumak için çevresine örnekolmuştur.

İMAM HASAN ASKERİ’DEN GÜZEL SÖZLER.

  • Münakaşa etme; yoksa değerin yok olur.
  • İki yüzlü ve iki dilli olan kul ne de kötü kuldur; yüzünekarşı kardeşini över, arkasında ise dedikodu eder.
  • Öfke, her kötülüğün anahtarıdır.
  • En huzursuz insanlar, kin güden kimselerdir.
  • Cahilin kalbi ağzındadır; hikmet sahibi olan kimseninağzıysa kalbindedir.
  • Hakk`ı terkeden her güçlü, zelil olur; Hakk`a sarılan herzelil de, izzet kazanır.
  • Cahil ile dost olan ıstırap çeker.
  • Bir kimseyi zahmete sokacak bir şeyle ona ikramdabulunma.
  • Kardeşine gizlide öğüt veren onu kutsamış, halkınönünde öğüt veren de onu kötülemiştir.

 

Muhammed Taki’nin nurunda idim

Aliy-yün Naki’nin sırrında idim

Hasan–ül Asker’in darında idim

Muhammed Mehdi’ye indi bu kurban

– Şah Hatayi –

Aleviler; İmam Hüseyin’in Yezide karşı vermiş olduğuhaklı mücadeleden ve geriye bırakmış olduğu “Onurlu.. Saygın.. Duruş`u“insanlığın haysiyet ve şerefine, tabi-i nesnel-maddi varlıklarına özenlesahiplenmişlerdir. Ve onlar kutsal vicdani faziletlerine, her türlü haksızlığakarşı boyun eğmemişlerdir.

Sevgi ile adalet temelinde barışçıl bütün değerlermanzumesine” sahip çıkmış değer katmışlardır.