Etkinlikler

Troisdorf Alevi Kültür Merkezi Internet Sayfasına Hoşgeldiniz.

Değerli Canlar,

Troisdorf Alevi Kültür Merkezi Internet Sayfasını günümüzün değişen şartlarına Göre yeniden Düzenliyerek yayına başlamıştır.

Troisdorf Alevi Kültür Merkezimiz 2004’da kurulmuştur ve o zamandan bu yana Üyelerimize ve tüm Topluma Sosyal ve Kültürel alanda hizmet etmektedir.

Temeli insan ve Doğa sevgisi olan Alevilik, bin dört yüz yıllık Tarihi boyunca Katliamlara, baskılara ve zulme uğramış, yaşama mücadelesi vermiş ve vermeye devam etmektedir.

İnsanı sevmek, temel hak ve özgürlüklerini korumak inancımızın en önemli prensibidir. Alevilikte Din Dil Irk, Renk ve Cinsiyet ayırımı gözetilmez. Tüm insanlar eşit haklara sahiptir.  Toplumsal sorunların çevre kirliliğinin hızla arttığı Küreselleşen Dünyada, Topluma, Olgun ve Temiz kişilikli bireyler kazandırmak, Sosyokültürel değerlerimizin korunmasıyla mümkündür. Günümüze nice zorluklar ve acılarla taşıdığımız bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak her alevinin görevi olmalıdır. Alevi Yol ve Erkân’ının yaşatılması için kurulan Troisdorf Alevi Kültür Merkezi, Troisdorf ve Çevresinde yaşayan Alevi Toplumunun sorunlarına çözüm üretmek ve isteklerine cevap vermek için vardır.

Troisdorf  Alevi Kültür Merkezi Yönetim Kurulu

AABF Kurban Bayramı Mesajı

KURBANINIZ HAK İÇİN OLSUN ERENLER…

Arafatta kurban kessem yedirsem

Hac kurbanın kabul oldu dedirsem

Pir aşkına su doldursam su versem

Mürşide varmadan yoktur çaresi…

Kul Himmet

 

Sevgili Canlar,

 

Aslolan nefsini tığlamaktır. Her türlü vesveseden Pir-u pak olmaktır.

 

Nefsten arınmış, kini, kibri, bencilliği, ayrıştırmayı reddetmiş bir inancın mensupları olarak, bir ömür boyu kendimize kılavuz eylediğimiz halka hizmet Hakka hizmettir düsturu ile bu anlamlı günlerde sevgiyi, dostluğu, paylaşımı daha da öne çıkarmalıyız.

 

Kurban, mana olarak Hakka yakın olmaktır. Hakka yakın olmak halkın rızalığından geçer. Bu gök kubbenin altında hoş bir seda bırakmak istiyorsak bu rızalığı almamız gerekmektedir. Bu rızalık ağlayanı güldürmek, yıkılanı kaldırmak, döküleni doldurmak, dost eli olup muhtaç olana yetişmektir. Bu güzel günler bir araya gelmenin, barışmanın ve dayanışmanın, insanlık için güzel şeyler yapmanın da bir vesilesi olmalıdır.

 

Pandemi nedeni ile zor bir süreçten geçiyoruz. İnsan sağlığı bizim için ön plandadır. Sağlık kuruluşlarının belirlediği kurallar önemle dikkate alınarak Cemevlerimizde eğer şartlar uygun ise; Çerağ uyarılıp Kurban erkânı yürütülmelidir. Bu konuda cemevi yöneticilerimiz ve inanç hizmeti yürüten canlarımız duruma göre bir karar vermelidirler.

 

İnancımızda Hakikat babında Kurban “canım kurban, tenim tercüman” dır. Benlikten arınıp, Hak ile aradaki perdeyı kaldırmak, yakın olmaktır. Bu anlamda illaki bir hayvan tığlamak şartı yoktur. Hak için, hane halkının rızalığı ile verilen her lokma makbuldur.

 

Kurban lokmalarımızı, doğal affetlerde, şavaşlarda zarar görenlere, eğitim gören gençlerimize, insanlık yararına hizmet eden, gelecek nesillerimize yaşanır bir dünya için emek veren kurumlara, bu zor koşullar nedeni ile maddi sıkıntıda olan cemevlerimize lokmalarımızı bağışlamalıyız.

Şahı-Merdanın adaleti, Hünkâr Bektaşı Veli´nin hoşgörüsü yeryüzünde hâkim olunca insanlık için her gün bayramdır.

Bayramın dünya halklarına barış ve huzur getirmesi dileğiyle, Hakk-Muhammet-Ali kurban lokmalarınızı kabul eylesin.

AABF İNANÇ KURULU