Troisdorf Alevi Kültür Merkezi Internet Sayfasına Hoşgeldiniz.

Değerli Canlar,

Troisdorf Alevi Kültür Merkezi Internet Sayfasını günümüzün değişen şartlarına Göre yeniden Düzenliyerek yayına başlamıştır.

Troisdorf Alevi Kültür Merkezimiz 2004’da kurulmuştur ve o zamandan bu yana Üyelerimize ve tüm Topluma Sosyal ve Kültürel alanda hizmet etmektedir.

Temeli insan ve Doğa sevgisi olan Alevilik, bin dört yüz yıllık Tarihi boyunca Katliamlara, baskılara ve zulme uğramış, yaşama mücadelesi vermiş ve vermeye devam etmektedir.

İnsanı sevmek, temel hak ve özgürlüklerini korumak inancımızın en önemli prensibidir. Alevilikte Din Dil Irk, Renk ve Cinsiyet ayırımı gözetilmez. Tüm insanlar eşit haklara sahiptir.  Toplumsal sorunların çevre kirliliğinin hızla arttığı Küreselleşen Dünyada, Topluma, Olgun ve Temiz kişilikli bireyler kazandırmak, Sosyokültürel değerlerimizin korunmasıyla mümkündür. Günümüze nice zorluklar ve acılarla taşıdığımız bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak her alevinin görevi olmalıdır. Alevi Yol ve Erkân’ının yaşatılması için kurulan Troisdorf Alevi Kültür Merkezi, Troisdorf ve Çevresinde yaşayan Alevi Toplumunun sorunlarına çözüm üretmek ve isteklerine cevap vermek için vardır.

Troisdorf  Alevi Kültür Merkezi Yönetim Kurulu