10. İmam: İMAM ALİ NAKİ

Adı: Ali Naki

Ünvanları: El Naki (temiz, pak) ve El Hadi (doğru yol gösteren)

Anası: Sema / Semânet

Babası: Muhammed Taki

Doğum yeri ve tarihi: Medine Şehri Surya Köyü(Suudi Arabistan) / 829

Eşi: Suzan

Çocukları: Hasanü’l-Askeri, Hüseyin, Muhammed ve Cafer adlarında dört oğlu olmuştur.

Yaşadığı dönemin Halifesi ve yönetimi: Abbas Oğullarından Mütevekkil, Muntasar, Mustain veMutezzin

Şehadet tarihi: 868

Türbesi Türbesi: .. Medine.. Baki Kasabası Kabristanındadır

Şehadet sebebi: Abbasi Hükümdarı Mutezzin tarafından zehirletilerek şehit edilmiştir.

Eserleri ve bilgi alanları: Cebr ve tavfiz ehline risale,Kadı Yahya’nın sorularına cevaplar ve dini hükümlere ait sözlerini içerir.

Onuncu imam Ali Naki, 829 yılında doğmuştur. 868yılında şehit edilmiştir. İmam Ali Naki de diğer imamlar gibi bütün yaşamı boyunca Hakk-Muhammed- Ali Yolu’nun yüceliğini korumak için; “ilim ve irfanla”çevresine örnek olmuştur.

Ehlibeyt Soyu’na “Hz. Ali hariç”, diğer 11 İmam’a dünyevi(zahiri) anlamda İslam’a yöneticilik yaptırılmadı. İslam öncesi “Cahiliyedönemİ”ne göre; İslam’ın daha ilerici olması düşüncesinin etkin çevrelercekabul edilmesi; Ehlibeyt önderliğinde İslam toplumunun idare(yönetilmesi) edilmesiyle mümkün olabileceği umut ediliyordu!.. Ne acıdırki bütün umutlar boşunaydı!.. Çünkü On iki İmam’ların ve diğer Ehlibeyt önderlerinin akibetleri(!) arzu edilmeyen korkunç katliam ve kırımlarla sonuçlandı!..Ortaçağda despot İslam Halifeleri iktidarları uğruna halifeliği istemedikleri halde Ehlibeyt Soyu’na “garezle-kinle” baskı ve zulüm yaptılar ve pek çoğunu şehit ettiler!.. Ehlibeyt’i seven çevreler, her türlü belayı göğüsleyerek, onları korumaya çalışırken İslam halifeleri tarafından sürekli baskı altındatutulup “gözden düşürülmeye çalışılıyordu!.” Halifeler ve yandaş tayfaları,onların başka bölgelere göçmelerine dahi tahammül edemiyorlardı.

Tarihi kayıtlar ve belgeler araştırılırsa; Emevi ve Abbasihalifeleri, iktidarda oldukları sürece idare ettikleri toplumlarının yararına değil.. sadece kendi zevki sefaları için çevrelerine sadık dalkavuk tayfalar besleyerek yaşıyorlardı. Onlar saltanatlarını ve kendi güvenliklerini devam ettirmek amacıyla; azgın ve çılgın baskılarla geniş çevreleri sindirmişlerdir! Öyle anlaşılıyorki, kendi zevkleri ve safahatları için ancak böyle ayakta kalabilmilmişlerdir!..Bu despot “kanlı ve şanlı!..” saltanat sahipleri; daima Ehlibeyt Soyu’nun temsilcilerinin kendilerinden uzak olmalarını, güçlü toplumsal muhalefet tehlikesi yaratmalarını asla istemezlerdi…

Ehlibeyt Soyu’nun toplum içinde örnek ve onurlu davranışlarla insanların müşterek yararlarına ve haklı taleplerine türcüman olmaları, onları aydınlatmaları ve uyarmaları; halifelerin ve besleme çevrelerinin baskısına ve zulmüne uğruyorlardı. Çünkü Ehl-i Beyt bendeleri; İmam Hüseyin’in Yezide karşı vermiş olduğu haklı mücadele ve geriye bırakmış olduğu “Onurlu.. Saygın..Duruş..” ile “insanlığın haysiyet ve şerefine, özenle sahip olmuşlardır. Onlar sevgi ile adalet temelinde barışçıl bütün değerler manzumesine” sahip çıkmış vedeğer katmışlardır.

İşte bu saltanat sahiplerinden olan Abbasi halifesi Mütevekkil, onuncu imam Ali Naki’yi küçük düşürmek için sarayına çağırtır. Aslında çağırma değil, emretmiştir… İmam Ali Naki mecburi saraya gitmiştir. Busırada zevk alemlerine dalmış olan Mütevekkil, İmam Ali Naki’ye içki içmesini istemiş.. Ancak İmam Ali Naki bunu kabul etmemiştir… Ama O’güne değin hiç kimse halifeyi reddetme cüretini gösterememişken, imam Ali’yel Naki haksızlığa ve halifeye karşı çıkmasından sonra dönemin halifelesi Mütevekkil’in oğlu Mutezzin tarafından zehirletilerek şehit edilmiştir!..

 

Muhammed-Taki’nin nurunda idim

Aliy-yün Naki’nin sırrında idim

Hasan–ül Asker’in darında idim

Muhammed Mehdi’ye indi bu kurban

Şah Hatayi